ททท จับมือเกมอิเล็กทรอนิกส์ เปิดประสบการณ์ใหม่ ต้อนรับปี 2565

ในเดือนธันวาคม 2022 ททท เดินหน้าสนับสนุนภาคธุรกิจเกมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ เดินหน้าเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยภาคเอกชนร่วมกับทางการ จะร่วมกันผลักดันเกมระดับโลก สามารถเพิ่มมูลค่าการส่งออกเกมสู่ตลาดต่างประเทศได้ โดยประมาณ 2 หมื่นล้านบาทภายในปี 2566
การสนับสนุนดังกล่าวถือเป็นข่าวดีสำหรับนักพัฒนาเกมและผู้เล่นเกมทั่วโลก และจะส่งผลให้ภาคธุรกิจเกมของประเทศไทยเติบโตมากยิ่งขึ้น สามารถสร้างรายได้และความร่วมมือระหว่างประเทศได้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในระยะยาว