เล่น 75R: เกมที่จะทำให้คุณเป็นกฎเกณฑ์ของภาวะ SEO!

เล่น 75R: เกมที่จะทำให้คุณเป็นกฎเกณฑ์ของภาวะ SEO!

บทความนี้จะพาคุณผ่านการเล่นเกมที่ชื่อว่า “75R” เกมที่จะช่วยให้คุณเข้าใจและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์พื้นฐานทาง SEO อย่างที่คุณควรทราบ ภายในเกมนี้จะมี 75R ข้อกำหนดทางภาษาของประเทศไทยที่เป็นที่สำคัญต้องปฏิบัติตามในการเขียนเนื้อหาที่มีคุณภาพสูงและช่วยให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับบนเครื่องมือค้นหาอย่าง Google มาเริ่มเล่นกันเลย!

1. กระตุ้นความสนใจด้วยเรื่องที่น่าสนใจ: ไม่ว่าในอินเทอร์เน็ตจะมีข้อมูลเพียงจำนวนมหาศาล แต่เราควรจะเลือกเนื้อหาที่น่าสนใจและเป็นปัญหาที่ผู้คนสนใจ เช่น การแก้ปัญหาหลับตายและการดูแลสุขภาพในประเทศไทย

2. หัวข้อใช้คำสำคัญ: หลังจากเลือกหัวข้อที่น่าสนใจแล้ว คุณควรใช้คำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้น ตัวอย่างเช่น “การดูแลสุขภาพ”, “ปัญหาหลับตาย”, “สถานการณ์สุขภาพในประเทศไทย” เป็นต้น

3. รวมข้อความที่สร้างความยินดี: เนื้อหาที่สร้างความยินดีและการเชื่อมโยงกับประเทศไทยจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับผู้อ่าน อย่างในกรณีของปัญหาหลับตาย คุณสามารถเริ่มต้นด้วยข้อความเชิญชวนเช่น “ทำไมปัญหาหลับตายถึงเป็นปัญหาที่รักษายากในประเทศไทย?”

4. เนื้อหาคุณภาพ: เนื้อหาควรมีคุณภาพสูงและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน คุณสามารถใช้เรื่องราว, ข้อมูลที่เป็นประโยชน์, รายงานการวิจัย เป็นต้น เพื่อสร้างความน่าสนใจและช่วยให้ผู้อ่านมีความพึงพอใจในเนื้อหาของคุณ

5. การเลือกคำหลักในเนื้อหา: คุณควรใช้คำหลักที่เป็นที่ค้นหาในเนื้อหาของคุณ ให้ใช้คำหลักเป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อ เช่น “การดูแลสุขภาพในประเทศไทย: วิธีการลดมลพิษในอากาศ” โดยคำหลักคือ “การดูแลสุขภาพในประเทศไทย” และคำย่อยคือ “วิธีการลดมลพิษในอากาศ”

6. การเพิ่มความน่าสนใจด้วยตารางและกราฟ: การเพิ่มตารางและกราฟในเนื้อหาของคุณจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น และเพิ่มความน่าสนใจในเนื้อหา ใช้ตารางหรือกราฟในการแสดงข้อมูลเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่คุณเขียน

7. ใช้ภาพถ่ายและภาพประกอบ: การเพิ่มภาพถ่ายและภาพประกอบในเนื้อหาของคุณจะช่วยสร้างความน่าสนใจและช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น คุณสามารถใช้ภาพถ่ายที่ได้จากแหล่งอื่น หรือเลือกใช้ภาพประกอบจากสต็อกภาพก็ได้

8. การใช้ Heading Tags: การใช้ heading tags เพื่อแบ่งกลุ่มเนื้อหาในเว็บไซต์ของคุณจะช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะเนื้อหาและเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยให้ใช้

เป็นหัวข้อหลัก และใช้

เป็นหัวข้อย่อย

9. การใช้ Internal Linking: การใช้ internal linking ในเนื้อหาของคุณจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้ง่ายขึ้น และช่วยเพิ่มค่า SEO ของเว็บไซต์ของคุณ เช่นในกรณีของการเขียนเกี่ยวกับปัญหาหลับตาย คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น “5 วิธีการช่วยลดความเสี่ยงของการหลับตาย” หรือ “สถิติการหลับตายในประเทศไทย”

10. การใช้ Meta Tags: ไม่ว่าจะเป็น meta description, meta title, หรือ meta keywords ให้ใช้ meta tags ให้ถูกต้องและเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคุณ เนื้อหาใน meta tags จะช่วยให้ผู้อ่านและ Google เข้าใจเนื้อหาของคุณได้ง่ายขึ้นและช่วยเพิ่มค่า SEO ของเว็บไซต์ของคุณ

11. ประสิทธิภาพในหัวข้อ: การใช้หัวข้อที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าในเนื้อหาของคุณจะช่วยดึงความสนใจของผู้อ่านและเพิ่มค่า SEO ของเว็บไซต์ของคุณ ให้ใช้คำหลักในหัวข้อในส่วนที่สำคัญของเนื้อหา

12. การใช้ Bullet Points: การใช้ bullet points เมื่อแสดงข้อมูลหรือรายการสิ่งที่ต้องทำจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายและช่วยเพิ่มค่า SEO ของเว็บไซต์ของคุณ

13. การใช้คำอธิบายภาพ (alt text): ทุกครั้งที่คุณเพิ่มรูปภาพในเนื้อหาของคุณ ให้ใส่คำอธิบายภาพ (alt text) เพื่อช่วยให้ผู้คนที่มีความรู้สึกดีต่อผู้ใช้งานที่มีความต้องการหรือปัญหาเกี่ยวข้อง เช่น “ภาพของหัวข้อ: การดูแลสุขภาพในประเทศไทย”

14. การอัปเดตเนื้อหา: การอัปเดตเนื้อหาบ่อยครั้งจะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณมีค่า SEO ที่ดีขึ้น โดยให้ใช้เวลาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มข้อมูลใหม่ที่เกี่ยวข้องหรือที่อัปเดต

15. การตรวจสอบคำผิด: ควรตรวจสอบและแก้ไขคำผิดในเนื้อหาของคุณ เพราะคำผิดอาจมีผลกระทบต่อค่า SEO และความน่าเชื่อถือของเนื้อหาของคุณ

16. การเพิ่มความยาวหน้าเว็บ: หลังจากเนื้อหาที่คุณเขียนมีความสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถเพิ่มความยาวของหน้าเว็บได้เพื่อเพิ่มโอกาสให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับบนเครื่องมือค้นหา เนื้อหาที่มีความยาวมากขึ้นอาจช่วยเพิ่มค่า SEO

17. การใช้ URL ที่สื่อความหมาย: ใช้ URL ที่สื่อความหมายและสื่อให้เข้าใจถึงเนื้อหาของคุณเพื่อช่วยเพิ่มค่า SEO ของเว็บไซต์ของคุณ เช่นในกรณีของปัญหาหลับตาย คุณสามารถใช้ URL ดังตัวอย่าง “www.example.com/ปัญหาหลับตาย-ในประเทศไทย”

18. การตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบ: ควรตรวจสอบและแก้ไขรูปแบบของเนื้อหา เช่น การใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ผิดปกติ การใช้ตัวเลขผิดพลาด เป็นต้น เนื้อหาที่ถูกต้องและมีรูปแบบที่ถูกต้องจะช่วยเพิ่มค่า SEO

19. การเปรียบเทียบเนื้อหากับคู่แข่ง: ก่อนเผยแพร่เนื้อหา คุณควรเปรียบเทียบเนื้อหากับคู่แข่งที่คล้ายคลึงกัน เช่นเนื้อหาจากเว็บไซต์อื่นที่มี Rank ดี ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงเนื้อหาของคุณให้ดีขึ้น

20. การติดตามความสำเร็จ: หลังจากเนื้อหาของคุณถูกเผยแพร่ให้ติดอันดับบนเครื่องมือค้นหา คุณควรตรวจสอบผลลัพธ์ของการค้นหาเพื่อตรวจสอบว่ามีการปรับปรุงหรือไม่ และทำการปรับปรุงต่อไป

21. การใช้ Social Media: การใช้ social media เพื่อเผยแพร่เนื้อหาของคุณจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณเพิ่มขึ้น และช่วยเพิ่มค่า SEO ของเว็บไซต์ของคุณ

22. การเลือกช่องทางจัดการเนื้อหา: คุณควรเลือกเว็บไซต์หรือช่องทางที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ เช่นเว็บไซต์, บล็อก, หรือสื่อสังคมออนไลน์ เลือกช่องทางที่เหมาะสมและมีผู้ใช้งานเป้าหมายในประเทศไทย

23. การสร้างความสัมพันธ์กับเว็บไซต์อื่น: การสร้างความสัมพันธ์กับเว็บไซต์อื่นในประเทศไทยที่มีความสำคัญและได้รับการยอมรับจะช่วยเพิ่มค่า SEO ของเว็บไซต์ของคุณได้ เช่นการแลกเปลี่ยนลิงก์หรือการแนะนำเว็บไซต์ของคุณ

24. การใช้ Social Bookmarking: การนำเสนอเนื้อหาของคุณผ่าน social bookmarking เพื่อช่วยเพิ่มค่า SEO ของเว็บไซต์ของคุณและเพิ่มโอกาสให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณเพิ่มขึ้น

25. การแชร์เนื้อหาในสังคมออนไลน์: ให้ใช้เวลาสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนในสังคมออนไลน์ เช่นการแชร์เนื้อหาของคุณในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง หรือการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความสนใจในวงการเดียวกัน

26. การใช้ Backlinks: การสร้าง backlinks จากเว็บไซต์อื่น ที่เกี่ยวข้องโดยตรงจะช่วยเพิ่มค่า SEO ของเว็บไซต์ของคุณ เนื่องจาก backlinks จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความน่าสนใจของเว็บไซต์ของคุณ

27. การใช้ Guest Posting: การเขียนบทความและเผยแพร่บนเว็บไซต์อื่นในประเทศไทยที่มีความสำคัญและได้รับการยอมรับจะช่วยเพิ่มค่า SEO และโอกาสให้ผู้คนเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ

28. การใช้ Mobile Optimization: หลังจากมีการเปิดเผยแพร่เว็บไซต์ของคุณให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของคุณถูก optimize สำหรับอุปกรณ์ mobile ที่ใช้งานมากขึ้นในประเทศไทย เนื้อหาที่ถูก optimize สำหรับ mobile จะช่วยเพิ่มค่า SEO

29. การตรวจสอบ Page Load Time: ให้ตรวจสอบและปรับปรุงเวลาในการโหลดหน้าเว็บของคุณ การโหลดหน้าเว็บที่เร็ว จะช่วยเพิ่มค่า SEO และประสบความสำเร็จในการค้นหาในประเทศไทย

30. การตรวจสอบการทำงานของเว็บไซต์: ทดสอบการทำงานของเว็บไซต์ของคุณเพื่อตรวจสอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ SEO หรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ และทำการแก้ไขตามที่จำเป็น

31. การให้บริการที่ดี: เนื่องจากความพึงพอใจของผู้เข้าชมเว็บไซต์ หากคุณให้บริการที่ดีและมีคุณภาพ เว็บไซต์ของคุณอาจได้รับการร่วมมือ แชร์เนื้อหา หรือการแนะนำจากผู้คนโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเพิ่มค่า SEO

32. ความเชื่อถือจากผู้คน: การสร้างความเชื่อถือจากผู้คนในประเทศไทยจะช่วยเพิ่มค่า SEO และความน่าสนใจของเว็บไซต์ของคุณ เนื่องจากคนจะมั่นใจและเชื่อถือเว็บไซต์ที่มีคุณภาพสูง

33. การให้ความสำคัญแก่ User Experience: ความสำคัญของผู้ใช้เป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มค่า SEO ของเว็บไซต์ของคุณ ให้ใช้เวลาในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ในการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ

34. การให้คำแนะนำเดิมพัน: หากคุณเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับคาสิโนหรือการพนันในประเทศไทย ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเล่นการพนันอย่างมีความรับผิดชอบ เป็นประโยชน์และช่วยให้เว็บไซต์ของคุณเพิ่มค่า SEO

35. การให้บริการที่มีคุณภาพ: ให้บริการที่มีคุณภาพสูงและรูปแบบบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ยังต้องมีค่าความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้งานและมีการตอบสนองต่อคำถามหรือข้อสงสัยของผู้ใช้งาน

36. การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ: หากเนื้อหาของคุณเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพในประเทศไทย ให้ให้คำแนะนำเพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาพผู้คนในประเทศไทย อย่างเช่น การออกกำลังกาย, การบำบัดทางกายภาพ, และการดูแลสุขภาพจิต

37. การเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: หากเนื้อหาของคุณเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย เช่น กระทรวงสาธารณสุข, สมาคมแพทย์ประจำบ้าน, หรือสถาบันวิจัยทางการแพทย์ คุณควรเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มค่า SEO และความน่าสนใจของเว็บไซต์ของคุณ

38. การตรวจสอบปัญหาทางเฉพาะกาลเวลา: ตรวจสอบและติดตามปัญหาทางเฉพาะกาล เช่น ปัญหาการแพร่ระบาดที่ก่อให้เกิดปัญหาในสุขภาพของคนในประเทศไทย เพื่อเพิ่มความรู้สึกต่อเนื่องในเนื้อหาของคุณ

39. การส่งเสริมการแบ่งปัน: ให้สร้างคำแนะนำในการแชร์เนื้อหาของคุณให้ผู้อ่านแบ่งปันกับเพื่อนและคนรับใช้ที่อยู่ในประเทศไทย เช่นในกรณีของปัญหาหลับตาย คุณสามารถให้คำแนะนำในการแบ่งปันเนื้อหาเพื่อเพิ่มความตื่นเต้นในการแบ่งปัน

40. การติดตามความสนใจ: หลังจากที่คุณได้ตรวจสอบเนื้อหาของคุณและปรับปรุงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ให้ติดตามและวิเคราะห์ความสนใจของผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณ และนำไปปรับปรุงเนื้อหาในอนาคต

41. การใช้ AMP (Accelerated Mobile Pages): AMP เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความเร็วในการโหลดหน้าเว็บสำหรับอุปกรณ์ mobile คุณสามารถใช้ AMP ในการเพิ่มค่า SEO และประสบความสำเร็จในการค้นหาในประเทศไทย

42. การตรวจสอบข้อผิดพลาด: ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดในเนื้อหาของคุณ เช่น การใช้คำผิด, การใช้เครื่องหมายวรรคตอนผิด, หรือการซ้ำซ้อนข้อมูล การตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดจะช่วยเพิ่มค่า SEO

43. การตรวจสอบความชัดเจน: ตรวจสอบและแก้ไขความชัดเจนของเนื้อหาของคุณ ให้เนื้อหาที่มีความชัดเจน ประณีตและไม่ก่อให้เกิดความสับสนแก่ผู้อ่าน

44. การสร้างความน่าสนใจในเนื้อหา: การสร้างความน่าสนใจในเนื้อหาของคุณจะช่วยเพิ่มค่า SEO และต่อยอดการเพิ่มผู้เข้าชมเว็บไซต์ ให้ใช้วิธีการสร้างความน่าสนใจเช่นการเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจหรือข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

45. การให้คำถามและคำตอบ: การให้คำถามและคำตอบในเนื้อหาของคุณจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจและความประทับใจของผู้อ่าน เช่น ในกรณีของปัญหาหลับตาย คุณสามารถให้คำถามเช่น “มีอะไรที่คุณควรทราบเกี่ยวกับปัญหาหลับตายในประเทศไทย?”

46. การตรวจสอบความสมบูรณ์: ควรตรวจสอบและปรับปรุงความสมบูรณ์ของเนื้อหาของคุณ ให้เนื้อหาที่มีความสมบูรณ์ทั้งหมดและตรงกับหัวข้อที่คุณกำหนด

47. การพัฒนาความเชี่ยวชาญ: ให้พัฒนาความเชี่ยวชาญในเนื้อหาของคุณ เพื่อช่วยเพิ่มค่า SEO และความน่าสนใจของเว็บไซต์ของคุณ และเพื่อช่วยส่งเสริมตัวคุณเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการนั้น

48. การใช้ Tech SEO: การใช้เทคโนโลยี SEO เช่นการทำ schema markup,การใช้ structured data, หรือการใช้ canonical tags ให้เกิดประโยชน์ต่อการค้นหาในประเทศไทย มีการใช้ Tech SEO จะช่วยปรับปรุงค่า SEO ของเว็บไซต์ของคุณ

49. การสร้างความน่าเชื่อถือกับผู้อ่าน: ให้สร้างความน่าเชื่อถือและความพอใจกับผู้อ่าน โดยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ ตรงกับความต้องการและปัญหาของผู้อ่าน

50. การให้ความช่วยเหลือ: ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อ่านเมื่อพวกเขามีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาของคุณ โดยให้ข้อมูลตอบสนองที่ชัดเจนและอธิบายให้เข้าใจง่าย

51. การให้บริการทางออนไลน์: หากคุณเป็นธุรกิจที่ให้บริการทางออนไลน์ในประเทศไทย เช่น บริการอาหารส่งถึงบ้าน, บริการพนักงานบ้าน หรือบริการโรงแรม คุณควรเน้นการให้บริการที่ดีและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

52. การใช้ Keywords ที่มีคุณภาพ: ให้ใช้ keywords ที่เป็นคำสำคัญที่ถูกต้องและมีคุณภาพในเนื้อหาของคุณ เพื่อช่วยเพิ่มค่า SEO และการค้นหาในประเทศไทย

53. การตีความคำสำคัญ: ให้ตีความคำสำคัญที่สำคัญในเนื้อหาของคุณเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและเพิ่มค่า SEO ของเว็บไซต์ของคุณ

54. การให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ: หากคุณมีข้อมูลที่เชื่อถือได้และเป็นประโยชน์ในเนื้อหาของคุณ ให้ใช้เวลาในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลนั้น เช่น ส่งต่อผู้อ่านไปยังแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

55. การใช้โซลูชัน E-commerce: หากคุณให้บริการ E-commerce ในประเทศไทย ได้รับการยอมรับจะช่วยเพิ่มค่า SEO และความน่าสนใจของเว็บไซต์ของคุณ เนื่องจากคนมักจะวางความเชื่อถือในเว็บไซต์ที่มีการซื้อขายออนไลน์และการส่งของที่น่าเชื่อถือ

56. การให้คำแนะนำในการท่องเที่ยว: หากคุณมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทย ให้ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวที่มีประโยชน์และสิ่งที่คนค้นหาเสมอ เช่น สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในประเทศไทย, ร้านอาหารที่แนะนำในประเทศไทย

57. การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนและการสอบ: หากคุณมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเรียนรู้และการสอบในประเทศไทย ให้ให้คำแนะนำที่ช่วยให้ผู้เรียนเก็บข้อมูลและเตรียมความพร้อม และตั้งคำถามที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและพร้อมสำหรับการสอบ

58. การสร้างความตื่นเต้นในเนื้อหาของคุณ: ใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้อ่านในเนื้อหาของคุณ เช่น การเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจ, การใช้ภาพที่น่าสนใจ เพื่อช่วยเพิ่มค่า SEO

59. การใช้คำถาม: การใช้คำถามในเนื้อหาของคุณจะช่วยเพิ่มความรู้สึกของผู้อ่านและช่วยให้เว็บไซต์ของคุณแสดงค่า SEO ที่ดีขึ้น ในกรณีของปัญหาหลับตาย คุณสามารถใช้คำถามเช่น “คุณรู้สึกอย่างไรกับปัญหาหลับตายในประเทศไทย?”

60. การใช้คำคล้ายคลึง: การใช้คำคล้ายคลึงในเนื้อหาของคุณจะช่วยเพิ่มค่า SEO และความน่าสนใจของเว็บไซต์ของคุณ เช่น ในกรณีของปัญหาหลับตาย คุณสามารถใช้คำคล้ายคลึงเช่น “ปัญหาการนอนไม่หลับ” เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและสนใจ

61. การดูแลรักษาเว็บไซต์: รักษาการดูแลเว็บไซต์ของคุณเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ SEO และให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณเข้ามาเยี่ยมชมอีกครั้ง เช่น เครื่องมือตรวจสอบเว็บไซต์, การตรวจสอบปัญหาทางเทคนิค, การอัปเดตระบบ เป็นต้น

62. การใช้ Social Proof: การให้ความสำคัญกับ social proof ในเนื้อหาของคุณจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความน่าสนใจของเว็บไซต์ของคุณ เช่น การแสดงรีวิว, การแสดงผลงาน, หรือการแสดงจำนวนผู้เข้าชม

63. การใช้ Call-to-Action: ให้ใช้ call-to-action เพื่อชักชวนผู้อ่านทำการกระทำตามที่คุณต้องการ เช่น การแชร์เนื้อหา, การสมัครสมาชิก, หรือการซื้อสินค้า การใช้ call-to-action จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจและค่า SEO ของเว็บไซต์ของคุณ

64. การติดตามผลการค้นหา: อย่าลืมติดตามผลการค้นหาเมื่อคุณปรับปรุงเนื้อหาหรือการตรวจสอบการค้นหา ให้แสดงความภาคภูมิใจเกี่ยวกับความสำเร็จที่คุณได้รับจากการปรับปรุงนั้น

65. การพิจารณาและแก้ไขปัญหาในเว็บไซต์: ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของคุณ เช่น ข้อผิดพลาดหน้าเว็บที่ไม่ทำงาน, การโหลดเว็บที่ช้า เพื่อปรับปรุงค่า SEO และประสบความสำเร็จในการค้นหาของผู้คนในประเทศไทย

66. การใช้ Chatbot: การใช้ chatbot บนเว็บไซต์ของคุณจะช่วยให้ผู้อ่านมีประสบการณ์ที่ดีและเพิ่มความน่าสนใจของเว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถใช้ chatbot ในการให้ข้อมูลหรือการช่วยเหลือผู้อ่าน

67. การตรวจสอบรหัส HTML: ตรวจสอบและแก้ไขรหัส HTML ของเว็บไซต์ของคุณ เพื่อให้เว็บไซต์แสดงผลได้อย่างถูกต้องและมีค่า SEO ที่ดี

68. การทำ Search Engine Submission: ให้ทำการ submit ลิงก์ของเว็บไซต์ของคุณไปยังเครื่องมือค้นหาสำคัญ เช่น Google, Bing เพื่อเพิ่มโอกาสให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับบนเครื่องมือค้นหาในประเทศไทย

69. การทำแผนที่เว็บไซต์: การทำแผนที่เว็บไซต์ของคุณจะช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าถึงเนื้อหาของคุณได้ง่ายขึ้น และช่วยเพิ่มค่า SEO ของเว็บไซต์ของคุณ เนื้อหาในแผนที่เว็บไซต์ควรจัดเรียงให้เป็นระเบียบและเป็นที่เข้าใจง่าย

70. การให้บริการทางอีเมล: ให้ให้บริการทางอีเมลที่ดีและมีคุณค่าต่อผู้ใช้งาน เช่น การตอบสนองต่อคำถามหรือข้อสงสัยที่อื่น ๆ จากผู้ใช้งาน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้อง

71. การให้บริการช่วยเหลือทางโทรศัพท์: หากคุณมีธุรกิจที่ให้บริการโทรศัพท์ในประเทศไทย ให้ให้บริการที่ดีและมีคุณค่าเมื่อมีการโทรศัพท์เข้ามา เช่น การแก้ไขปัญหา, การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งาน

72. การให้บริการช่วยเหลือผ่านแชท: ให้ใช้แชทเพื่อให้บริการช่วยเหลือผู้ใช้งานที่มีข้อสงสัยหรือปัญหา และตอบคำถามอย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพ

73. การจัดกลุ่มเนื้อหา: ให้แบ่งเนื้อหาของคุณเป็นกลุ่มเพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องได้ง่ายขึ้น เช่น ในกรณีของปัญหาหลับตาย คุณสามารถจัดกลุ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการรักษา การโปรแกรม และวิธีการลดความเสี่ยงได้

74. การให้คำแนะนำในการแก้ปัญหา: หากคุณมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาในประเทศไทย ให้ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง และการตัดสินใจที่ถูกต้องเพื่อช่วยคนในประเทศไทยกลับมาสู่สภาวะที่ดีขึ้น

75. การติดตามผลการเพิ่มขึ้น: หลังจากการปรับปรุงและการดูแลข้อมูลในเว็บไซต์ของคุณ คุณควรตรวจสอบผลการเพิ่มขึ้นที่คาดหวัง เช่น การเพิ่มความน่าสนใจของผู้เข้าชม, ผู้สนใจหรือการทำงานของตัวคุณเองและปรับปรุงต่อไป

ผ่านการเล่นเกม “75R” เนื้อหาข้างต้นเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณเข้าใจและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทาง SEO ที่สำคัญในประเทศไทย และช่วยให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับบนเครื่องมือค้นหาอย่าง Google ในประเทศไทย